DK-PRESOV

Prešov, DK – zvýšenie EEB (b.č. 1, 2, 3, 5 a 6) – PD